0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishlori
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد بازی انفجار انفجار پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
World
ITTF South American Championships
Alejandro Toranzos
۲
۴
Teodoro Guilherme
Finished
۰۳:۵۰
Europe
TT Elite Series
Patrick Klos
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۰۸:۲۰
Marcin Jadczyk
۲
۳
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۴:۲۰
Felkel Grzegorz
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۴:۴۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۸:۰۰
Maciej Podsiadlo
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۱۰
Szymon Radlo
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Damian Korczak
Finished
۰۱:۴۰
Jaroslaw Rolak
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۰:۰۰
Michal Minda
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۵۰
Staszczyk Konrad
۳
۰
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۲:۰۰
Michal Minda
۳
۰
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۳:۰۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۵:۴۰
Michal Minda
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۰۰:۵۰
Arkadiusz Zuk
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۰۱:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۱۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۰
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۲:۱۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۰۲:۳۰
Jakub Perek
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۳:۱۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Jakub Perek
Finished
۰۳:۵۰
Jakub Perek
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۲۰
Jaroslaw Tomicki
۱
۳
Michal Benes
Finished
۰۸:۴۰
Staszczyk Konrad
۳
۰
Aleksander Lilien
Finished
۰۰:۴۰
Szymon Radlo
۳
۲
Dawid Kotwica
Finished
۰۳:۲۰
Jakub Perek
۳
۰
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۵:۰۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۵:۲۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۳۰
Vladislav Ursu
-
-
Petr David
بازی شروع نشده است
۰۹:۳۰
Lukasz Jarocki
-
-
Adrian Wiecek
بازی شروع نشده است
۰۹:۴۰
Maciej Podsiadlo
۳
۱
Aleksander Lilien
Finished
۰۱:۲۰
Jaroslaw Rolak
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۳۵
Karol Wisniewski
۳
۱
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۲:۵۰
Felkel Grzegorz
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۳:۴۰
Jakub Perek
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۶:۱۰
Krzysztof Kapik
۳
۱
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۶:۵۰
Felkel Grzegorz
۳
۰
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۷:۴۰
Piotr Chodorski
۳
۰
Jakub Seibert
Finished
۰۸:۵۰
Damian Korczak
-
-
Lukasz Jarocki
بازی شروع نشده است
۰۹:۰۰
Artur Grela
-
-
Antoni Witkowski
بازی شروع نشده است
۰۹:۱۰
Patrick Klos
-
-
Jaroslaw Tomicki
بازی شروع نشده است
۰۹:۲۰
Piotr Chodorski
-
-
Artur Grela
بازی شروع نشده است
۰۹:۵۰
Russia
Liga Pro
Damir Bedretdinov
۲
۲
Igor Sergeevich
inprogress
۰۸:۳۰
Pavel Semenov
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۴۵
Oleg Shagarov
۳
۱
Timur Molchanov
Finished
۰۳:۴۵
Nikita Lyfenko
۰
۳
Daniil Mikheev
Finished
۰۸:۳۰
Pavel Semenov
۳
۱
Vladimir Kasatkin
Finished
۰۳:۴۵
Eduard Tsvetkov
۱
۳
Gennady Karpovkin
Finished
۰۸:۰۰
Vladimir Kasatkin
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۱۵
Vyacheslav Chernov
۳
۰
Igor Mihaylov
Finished
۰۴:۱۵
Suntsov Artem
۱
۳
Polyakov Petr
Finished
۰۴:۳۰
Rustam Bedretdinov
۳
۰
Aleksandr Merezhko
Finished
۰۸:۱۵
Polyakov Petr
۲
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۳۰
Dmitry Bakalin
۳
۱
Pavel Semenov
Finished
۰۱:۴۵
Igor Mihaylov
۳
۱
Pavel Semenov
Finished
۰۲:۴۵
Maksim Dukhin
۳
۲
Polyakov Petr
Finished
۰۳:۰۰
Vyacheslav Chernov
۱
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۳:۱۵
Timur Molchanov
۲
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۴:۴۵
Dmitry Bakalin
۳
۰
Igor Mihaylov
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۰
Maksim Dukhin
Finished
۰۰:۳۰
Oleg Shagarov
۱
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۰:۴۵
Ivan Soldatov
۰
۳
Oleg Shagarov
Finished
۰۱:۴۵
Timur Molchanov
۱
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۱۵
Igor Sergeevich
-
-
Eduard Tsvetkov
بازی شروع نشده است
۰۹:۳۰
Polyakov Petr
۳
۱
Denisov Alexey
Finished
۰۰:۰۰
Ivan Soldatov
۰
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۰:۱۵
Denisov Alexey
۱
۳
Suntsov Artem
Finished
۰۱:۰۰
Mikhail Reznikov
۱
۳
Timur Molchanov
Finished
۰۱:۱۵
Suntsov Artem
۳
۰
Maksim Dukhin
Finished
۰۲:۰۰
Denisov Alexey
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۳۰
Mikhail Reznikov
۳
۱
Oleg Shagarov
Finished
۰۲:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۰
Ivan Soldatov
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Suntsov Artem
Finished
۰۳:۳۰
Maksim Dukhin
۳
۱
Denisov Alexey
Finished
۰۴:۰۰
Evgeniy Ilyukhin
۰
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۴:۱۵
Vladimir Kasatkin
۳
۰
Dmitry Bakalin
Finished
۰۴:۴۵
Andrei Molodykh
۰
۳
Eduard Golovachev
Finished
۰۸:۱۵
Afanasev Maksim Andreevich
۰
۳
Artem Karagodin
Finished
۰۸:۴۵
Andrei Khanevskii
۰
۲
Sergey Muslikov
inprogress
۰۸:۴۵
Gennady Karpovkin
-
-
Damir Bedretdinov
بازی شروع نشده است
۰۹:۰۰
Vladislav Chakhur
۰
۰
Nikita Sukharnikov
inprogress
۰۹:۰۰
Aleksandr Merezhko
-
-
Andrei Khanevskii
بازی شروع نشده است
۰۹:۱۵
Eduard Golovachev
-
-
Afanasev Maksim Andreevich
بازی شروع نشده است
۰۹:۱۵
Sergey Muslikov
-
-
Rustam Bedretdinov
بازی شروع نشده است
۰۹:۴۵
Artem Karagodin
-
-
Andrei Molodykh
بازی شروع نشده است
۰۹:۴۵
Eduard Tsvetkov
-
-
Damir Bedretdinov
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۰
Czech Republic
Pro League
Alesh Bayer
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۴:۳۰
Miroslav Cinibulk
۳
۱
Roman Barta
Finished
۰۰:۳۰
Vrastil Tomas
۳
۱
Tonar Lukas
Finished
۰۱:۳۰
Tonar Lukas
۳
۱
Denis Hofman
Finished
۰۲:۳۰
Michal Regner
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۰۵:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۰
۳
Marek Sedlak
Finished
۰۱:۳۰
Michal Regner
۳
۱
Alesh Bayer
Finished
۰۲:۰۰
Tonar Lukas
۱
۳
Frantisek Just
Finished
۰۴:۰۰
Frantisek Just
۱
۳
Martin Sobisek
Finished
۰۲:۰۰
Marek Sedlak
۱
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۲:۳۰
Marek Sedlak
۱
۳
Michal Regner
Finished
۰۴:۰۰
Tomas Roh
۳
۱
Jan Kabelka
Finished
۰۰:۰۰
Martin Sobisek
۰
۳
Vrastil Tomas
Finished
۰۴:۳۰
Martin Sobisek
۳
۱
Tonar Lukas
Finished
۰۵:۳۰
Vrastil Tomas
۳
۱
Denis Hofman
Finished
۰۷:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۱
Michal Regner
Finished
۰۷:۰۰
Milan Regner
-
-
Havel Ladislav
بازی شروع نشده است
۰۹:۳۰
Miroslav Cinibulk
۳
۱
Roman Barta
Finished
۰۰:۰۰
Alois Kanak
۳
۱
Bohumil Skulina
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Homola
۲
۳
Jiri Motak
Finished
۰۰:۳۰
Petr Svec
۳
۲
Tomas Roh
Finished
۰۰:۳۰
Petr Kmoch Snr
۱
۳
Jan Kabelka
Finished
۰۰:۵۰
Jiri Ruzicka
۳
۰
Martin Bittner
Finished
۰۱:۰۰
Patrik Pycha
۲
۳
Simon Kadavy
Finished
۰۱:۰۰
Alois Kanak
۳
۰
Bohumil Skulina
Finished
۰۱:۰۰
Vrastil Tomas
۳
۱
Frantisek Just
Finished
۰۳:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Michal Regner
Finished
۰۳:۰۰
Denis Hofman
۳
۱
Martin Sobisek
Finished
۰۳:۳۰
Jiri Ruzicka
۳
۰
Alesh Bayer
Finished
۰۳:۳۰
Frantisek Just
۰
۳
Denis Hofman
Finished
۰۵:۰۰
Alesh Bayer
۲
۳
Marek Sedlak
Finished
۰۵:۳۰
Denis Hofman
۰
۳
Vrastil Tomas
Finished
۰۶:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۶:۰۰
Martin Sobisek
۱
۳
Tonar Lukas
Finished
۰۶:۳۰
Marek Sedlak
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۶:۳۰
Pavel Mozol
-
-
Cesta Havrda
بازی شروع نشده است
۰۹:۳۰
Petr Sudek
-
-
Milan Kolar
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۰
Ludek Madle
-
-
Pavel Marx
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۰
World
ITTF South American Championships Women
Bruna Alexandre
۴
۰
Camila Obando
Finished
۰۲:۳۰
Giulia Takahashi
۴
۰
Daniela Ortega
Finished
۰۳:۱۰
World
TT-CUP
Krzysztof Stala
۳
۲
Denys Kovtanyuk
Finished
۰۰:۰۰
Zdenek Dusek
۱
۳
Lukas Vich
Finished
۰۰:۲۰
Suvorov Maxim
۱
۳
Marek Fabini
Finished
۰۰:۲۵
Tomasz Witkowski
۰
۳
Gracjan Rokita
Finished
۰۰:۳۰
Lukas Vich
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۰۰:۵۰
Martin Sulc
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۰۰:۵۵
Szostak Michal
۱
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۰۱:۰۰
Martin Boltik
۱
۳
Zdenek Dusek
Finished
۰۱:۲۰
Suvorov Maxim
۰
۳
Martin Sulc
Finished
۰۱:۵۵
Kurzak Bronislaw
۱
۳
Krzysztof Stala
Finished
۰۲:۰۰
Wes Wang
۰
۳
Vijay Kumar
Finished
۰۲:۰۵
Ahmed Soliman
۳
۰
Shengjian CAI
Finished
۰۲:۱۰
Filip Kociuba
۳
۰
Jan Molenda
Finished
۰۲:۳۰
Wes Wang
۳
۱
Shengjian CAI
Finished
۰۲:۳۵
Vijay Kumar
۳
۰
Ahmed Soliman
Finished
۰۲:۴۰
Stapor Rafal
۳
۰
Maksymilian Milos
Finished
۰۳:۰۰
Wes Wang
۳
۲
Ahmed Soliman
Finished
۰۳:۰۵
Shengjian CAI
۳
۲
Vijay Kumar
Finished
۰۳:۱۰
Jan Masternak
۰
۰
Jan Molenda
Cancelled
۰۳:۳۰
Filip Kociuba
۰
۰
Stapor Rafal
Cancelled
۰۴:۰۰
Brad Robbins
۲
۳
Luis Meneses
Finished
۰۴:۰۵
Brad Robbins
۳
۲
Henry Chau
Finished
۰۴:۳۵
Henry Chau
۳
۱
Luis Meneses
Finished
۰۵:۱۰
Jan Sucharda
-
-
Prusa Martin
بازی شروع نشده است
۰۹:۵۰
Belarus
Liga Pro
Sergii Lugovskyi
۳
۰
Vasily Ermolenko
Finished
۰۸:۳۰
Sergei Demidovich
۰
۰
Viktor Kozlov
inprogress
۰۹:۰۰